Budda w oczach artysty

Buddyzm tybetański (2) – Trzy rydwany na jedenej drodze

Ukoronowaniem praktyki buddyjskiej jest ustanie, czy też zaniechanie cierpienia, a osiągnięcie nirwany końcem kołowrotu wcieleń.

Buddyzm tybetański, wyrastając poprzez indyjskie przekazy z samych korzeni nauk Buddy, czyli ze wspomnianych Czterech Szlachetnych Prawd, które obróciły Kołem Dharmy, zawiera w sobie wszystkie elementy składowe pracowicie skodyfikowanej nauki Gautamy.

Pierwotną, najbliższą czasom i oryginalnym kazaniom Śakjamuniego była nauka nazywana Hinajaną, czyli Małym Wozem. Ten, który nań wskakiwał i stosował się do oferowanych nauk i praktyk, zyskiwał możność rozpoznania istoty rzeczy, poznania Prawdy i osiągnięcia ostatecznej nirwany. Hinajana była wystarczająco wygodnym pojazdem, którym zdyscyplinowany i przestrzegający Prawa mnich czy laik mógł odbyć swoją duchową podróż.

Z czasem jednak, na skutek sprzężenia różnych przyczyn, zaczęto dostrzegać w naukach Buddy możliwości wykraczające poza osiągnięcie nirwany. Nie można przecież, ot tak sobie, odejść w niedostępną intelektualnie dziedzinę bytu-niebytu, pozostawiając uwikłane w Samsarę (kołowrót wcieleń) czujące i cierpiące istoty. W buddyzmie pojawił się ideał Bodhisattwy, Buddy, który dla dobra innych zrezygnował z ostatecznego „wygaśnięcia”. Mędrcy i jogini zbudowali drugi rydwan, nazywany Dużym Wozem, czyli Mahajaną. Cel wędrówki pozostał w zasadzie ten sam – pokonanie cierpienia i ostateczne Zrozumienie, jednak praktykujący człowiek porzucał dążenie do wyzwolenia się z kręgu wcieleń i odejścia z Samsary. Zamiast nirwany wybierał ślubowanie bodhisattwy. Empatia i współodczuwanie stały się głównymi elementami praktyki, przy zachowaniu zasad i wskazań jadących na Małym Wozie. Obydwa wozy toczyły się tą samą, wytyczoną przez Buddę Środkową Ścieżką.

Eksperymenty z duchem, świadomością i energetyczną tkanką rzeczywistości doprowadziły do powstania Wadżrajany, Wozu Diamentowego, który jedzie wciąż tą samą drogą, ale tu i ówdzie podskakuje i przefruwa, słowem – porusza się szybciej, dzięki zastosowaniu ulepszonej technologii spirytualnej.

Na każdym z magicznych rydwanów znajduje się kanon buddyjskich pism, w pali, sanskrycie lub po tybetańsku – zestaw nauk nagromadzonych poprzez wieki medytacji różnych mistrzów i zestaw środków umożliwiających praktykę. Jest tego tyle, że mieści się na trzech wozach wyłącznie dlatego, iż są to pojazdy magiczne i ich czasoprzestrzeń wymyka się zwykłemu fizykalnemu rozumieniu zjawisk.

Buddyzm tybetański, nie pomijając dwóch pierwszych Wozów, sięgnął po nauki i środki oferowane przez Wadżrajanę, określaną również jako buddyzm tantryczny. Tantra, tajemna nauka wywodząca się od indyjskich mistrzów, nie jest bynajmniej rozpasanym praktykowaniem rytualnych orgii, jak często się kojarzy, ale opartą na archetypach i najpierwotniejszych obszarach umysłu metodą przekraczania schematów i alchemicznego przekształcania trucizn w nektary.

Jeśli wybierasz się do Indii Szerokopojętych i potrzebujesz inspiracji, zajrzyj na stronę naszego biura podróży.
Skontaktuj się jeśli potrzebujesz pomocy w organizacji pobytu:
info@strefawypraw.com.pl | tel. 12 4441293

biuro podróży STREFA WYPRAW

Dodaj komentarz

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Filter